Microsoft C5

Microsoft C5 er et effektivt, fleksibelt og brancheorienteret økonomisystem, der er gribende enkelt i brug. Systemet anvendes dagligt af 30.000 mindre og mellemstore virksomheder.

Microsoft C5 er et modulopbygget system, som er udviklet specielt til mindre og mellemstore virksomheder. Systemet kan målrettes til et utal af brancher inden for service, handel/engros, håndværk og industri. Virksomhedens opgaver afgør, hvilke moduler der kræves, og tilpasninger kan ske helt ned på opgaveniveau.

Det enkle modulprincip

Microsoft C5 består af en grundpakke og et antal moduler. Den geniale modulopbygning betyder, at løsningen kan vokse med virksomheden og tilrettes løbende efter ændrede behov og nye arbejdsgange. Den enkelte virksomhed kan altså bygge sin egen løsning op helt fra bunden.

Grundpakken indeholder 20 MB database med et valgfrit operativsystem. Der medfølger 1 brugerlicens samt en række andre faciliteter (kalender, postsystem, postnummerkartotek, telefonliste m.m.)

Finansmodul

Giver en status over alle virksomhedens vigtigste nøgletal. Ubegrænset antal balancer og regnskabsperioder, som kan ændres uden videre ved f.eks. omlægning til ny selskabsform.

Debitormodul

Styrer betalings- og rentebetingelser individuelt pr. kunde. Fakturering, renteberegning, rykkerprocedure med mulighed for gebyrtilskrivning på rykkertidspunktet, genudskrivning af faktura samt mulighed for at se fakturahoved og linier på skærm og alle bevægelser i f.eks. lager.

Kreditormodul

Giver effektiv styring af kreditorer, så der hverken betales for sent eller for tidligt. Betalings- og rentebetingelser kan styres individuelt pr. leverandør, og købsfakturering kan ske med bilagsgodkendelsesprocedure pr. indkøb.

Lagermodul

Hjælper til at overskue hele lagerbeholdningen og værdi under ét – så der kan dykkes ned i detaljer på hver vare. Der kan prisopdeles varer i et ubegrænset antal forskellige prisgrupper, som kan tilknyttes kunderne, og der kan vælges FIFO, LIFO, Kostpris eller Gennemsnit som lagermodel.

Ordremodul

Håndterer den enkelte ordre fra tilbudsfasen til endelig fakturering. Der kan udskrives tilbud, ordrebekræftelse og følgeseddel, som afspejles på lager og fakturering, og via forskellige beholdningskoder bestemmes pr. indkøb, hvordan varerne skal påvirke lageret. Der kan oprettes tilbagevendende indkøb som faste indkøbsordrer.

Indkøbsmodul

Håndterer indkøb fra forespørgsler til endelig købsfaktura. Der kan udskrives forespørgsler, rekvisition, varemodtagelse som selvfølgelig afspejles i lageret og købsfaktura, og via beholdningskoder bestemme pr. indkøb, hvordan varerne skal påvirke lageret. Der kan endvidere oprettes tilbagevendende indkøb som faste indkøbsordrer.

E-handelsmodul

Microsoft ønsker med frigivelsen af E-handel at tilbyde alle kunder at komme på Internettet i det tempo, og til den omkostning som virksomheden ønsker. Derfor er der introduceret 3 begreber under E-handel : eOrdremodtagelse, eButik, eForretning.

Projektmodul

Hjælper med det økonomiske overblik, hvis der arbejdes i projektform med umiddelbar DB på projektet. Aktiviteter kan opsplittes i ubegrænset antal arter, som kan summeres i et ubegrænset antal sumarter. De realiserede omkostninger kan følges i forhold til de budgetterede, og der kan registreres omkostninger fra projektkladden i indkøb, finanskladden eller direkte på projektet, samt overføres omkostninger til fakturering. Modulet håndterer også aconto betalinger.

Blandt de stærke generelle faciliteter i Microsoft C5 er håndtering af flere regnskaber, transaktionssporing og kontering i 2 dimensioner, nemlig kontonummer og afdeling. Derudvover håndterer systemet også masser af specialfunktioner, som f.eks. dokumentstyring, emballageafgift samt euro og år 2000.