Salgsbetingelser

Standard salgssbetingelser

Levering

8-10 dage fra ordredato med mindre andet er specielt aftalt.

Betaling

Netto kontant ved installation mod kvitteret regning med mindre andet er skriftligt aftalt.

Garanti maskiner

Alle maskinprodukter er omfattet af 12 mdrs. indleveringsgaranti, hvilket betyder, at eventuelt defekte enheder indleveres på vor adresse for udbedring.

Ønskes varen søgt repareret på kundens adresse eller afhentet her, betales påløbne timer efter regning med kr. 975,- ekskl. moms pr. time, dog min. ½ time.

Garantien omfatter alene udbedring eller ombytning af defekte dele. Garantien omfatter således ikke eventuel genetablering af programmer og data.

Kunden er til enhver tid forpligtet til sikre, at der løbende foretages sikkerhedskopiering, og især forud for garantireparation.

Der kan tegnes supplerende aftale om teknisk tilkaldeservice. Prisen aftales på basis af kunden samlede løsning.

Garanti programmer Alle programmer leveres som standardprogrammer, som de leveres fra producenten. Skulle der være fejl i standardprogrammer, vil disse blive rettet af producenten jævnfør producentens licensbetingelser, og udbedret version fremsendes til kunden, når og hvis denne foreligger. Hvor de forefindes, følger garantien de licensbetingelser, producenten kræver.
Programmer Med mindre andet er skriftligt aftalt, leveres programmer som standardprogrammer, som de leveres og forefindes fra producenten.Eventuelle kunderelaterede tilpasninger som skal foretages af Image Data skal være skriftligt aftalt og dokumenteret.
Tredjepartsprodukter Produkter anskaffet hos andre leverandører end Image Data, skal søges fejlrettet eller udbedret hos den pågældende leverandør.
Priser Se Priser
Telefonsupport Der kan om ønsket tegnes hotline-aftale om løbende telefonsupport. Denne er produktafhængig, hvorfor der aftales separat herom.