Forretningsområder

Analyse og rådgivning

 

En løsnings succes afhænger af, at opgaven beskrives optimalt. Dette sikres kun ved en grundig foranalyse, hvor kundens behov og forventninger afdækkes bedst muligt.

Behov og forventninger, sammenholdt med en seriøs og professionel rådgivning, er en forudsætning for at opnå et tilfredsstillende resultat. 

Leverandør

Image Data er leveringsdygtig i løsninger til den enkelte virksomhed.

Levering og implementering

Image Data er ikke produktafhængig. Det er opgaven, som betinger, hvilke produkter løsningen i sidste ende sammensættes af.

Vi sikrer en leverance, hvorved de enkelte produkter kommer til at indgå som en helhed i kundens driftsmiljø.

Produkter

Strenge krav til kvalitet og funktionalitet, sammenholdt med mange års erfaring, ligger til grund for vore valg af produkter og producenter. Vor uafhængighed betyder, at vi altid vil være i stand til at foreslå de nyeste og bedste produkter på markedet.

Vi har gennem årene udvalgt en række produkter, som vi har ønsket at kunne tilbyde vore kunder, herunder en lang række produkter fra bl.a. Microsoft, C5 og Planner4You, men overordnet gælder, at det er kundens behov, som afgør valget af produkter.

Programudvikling og -tilpasning

Vor stab af kompetente og erfarne programmører udvikler gerne specielle løsninger til kundens konkrete behov eller foretager ønskede tilpasninger i eksisterende systemer.

Driftssupport

Image Data tilbyder løbende driftssupport på hele kundens løsning. Uanset problemets karakter kan kunden altid kontakte os for enten telefonsupport eller tilkaldeservice.

I tillæg til dette, tilbyder vi løbende opbevaring af en kopi af kundens mest vitale systemer.

Sikkerhed

Der er i stigende grad behov for at sikre sine data mod tab og mod såvel intern som ekstern uvedkommende adgang. Her kan vi beskrive de kritiske områder og anviser måder at sikre sig bedst muligt.

Sikkerhedskopiering, opbygning af brugerrettigheder samt antivirusprogrammer er i dag en naturlig del af en IT-installation.

En stor del af den daglige drift foregår via kommunikation over Internettet i form af e-mail eller søgning og udveksling på nettet, og specielt her er der risikofaktorer.